Inloggen
Laatste update: 29 Jun 2019 5:17

Contributies

  • Published in Hardenberg

Contributie BSV Anbergen afdeling Hardenberg

De contributie bedragen voor 2017 zijn als volgt:

  • Leeft. t/m 15 jr. 31,50 per kw.
  • Leeft. 16 en 17 jarigen 37,50 per kw.
  • Leeft. 18 jr. e.o. 46,50 per kw.

De contributie wordt geïnd middels automatische incasso. Bij nieuwe leden wordt éénmalig 7,50 euro inschrijfgeld geïnd!

Lidmaatschapsvoorwaarden

Lidmaatschap
Door inlevering van een volledig ingevuld inschrijfformulier bent u lid van BSV Anbergen. BSV Anbergen staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 40060439 en is aangesloten bij Judo Bond Nederland onder relatienummer: D2SH095.

Betaling
Betaling van de contributie geschiedt per kwartaal door middel van automatisch incasso. Na drie geblokkeerde incassopogingen wordt de incasso-opdracht stopgezet en dient u de resterende contributie direct contant of per reguliere overboeking te voldoen.

Afmelden
Het lidmaatschap kan per kwartaal worden opgezegd. BSV Anbergen behoudt het recht om een lidmaatschap te allen tijde en per direct op te zeggen.

Aansprakelijkheid
Deelname aan de judo-, jiu jitsu- en/of aikidolessen en aanverwante activiteiten is geheel op eigen risico en aansprakelijkheid. BSV Anbergen is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen.

Lidmaatschap Judo Bond Nederland
Het beleid van BSV Anbergen verklaart dat alle beoefenaars van judo, jiu jitsu en aikido lid moeten zijn van de JBN. BSV Anbergen verzorgt de aanmelding en eventueel de afmelding. Dit laatste dient schriftelijk te gebeuren.