Inloggen
Laatste update: 16 Jun 2019 9:21

Tarieven 2018

  • Published in Algemeen

De Judo Bond Nederland (JBN) kent een lidmaatschapsstructuur, waarbij het lidmaatschap niet gebonden is aan het kalenderjaar. Hieronder worden de lidmaatschapsvoorwaarden van de JBN samengevat weergegeven.

Algemeen

• Als u of uw kind aan judo, jiujitsu of aikido doet bij een bij de JBN aangesloten club hoort het lidmaatschap van de JBN daar ook bij.
• Het lidmaatschap van de JBN is strikt persoonlijk en staat los van het lidmaatschap van uw club;
• Het lidmaatschap wordt niet automatisch door uw club opgezegd. U kunt wel via uw club worden aangemeld.

Lidmaatschapsvoorwaarden

• Het JBN lidmaatschap gaat administratief in op de eerste van de maand, volgend op de dag dat de aanmelding op het bondsbureau is ontvangen;
• De duur van het lidmaatschap is 1 jaar en wordt vervolgens, behoudens opzegging, telkenmale met 12 maanden stilzwijgend verlengd;
• Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging van het lid indien een dergelijke opzegging 6 weken voor het einde, als hierboven beschreven, is ontvangen.

Lidmaatschapstarieven per jaar (peildatum 31-12-2018)

Geboren in 2012 en later (jonger dan 7 jaar) € 15,95
Geboren in 2007 t/m 2011 (jonger dan 12 jaar) € 29,25
Geboren in 2002 t/m 2006 (12-16 jaar) € 37,60
Geboren in 2001 en eerder (17 jaar en ouder) € 52,90

Wijze van betalen

Indien geen automatische incasso wordt afgegeven, wordt het contributiebedrag verhoogd met verwerkingskosten á € 3,90. De automatische incasso kan beheerd worden via je profiel binnen JBN.nl.

Inschrijfkosten

Als nieuw lid betaal je altijd eenmalig inschrijfkosten van € 12.00.

Lidmaatschapsbewijs

De JBN Pas is je bewijs van je lidmaatschap bij de JBN, Nieuwe leden kunnen de JBN pas binnen zes weken na hun aanmelding bij de JBN tegemoet zien.