Inloggen
Laatste update: 16 Feb 2019 8:20
36e Lentetoernooi TACHI Beilen
Zaterdag, 24 Maart 2018

Deelname: Het toernooi is bestemd voor meisjes, jongens, dames en heren die geboren zijn voor/in 2011 en minimaal gele band. De judoka's worden in principe ingedeeld in poules, naar geboortejaar, gewicht en graad. De organisatie behoudt zich het recht voor gewichtsklasse/ leeftijdsklasse samen te voegen en/of aan te passen indien daartoe aanleiding is.
Heeft de deelnemer geen wedstrijd ervaring d.w.z. nog aan geen 4 toernooien meegedaan en geboren 2005-2011 en geen oranje band of hoger heeft dan kan deze zich beter opgeven voor het Opstap Tournooi

Wedstrijdsysteem: Afhankelijk van het aantal deelnemers per klasse: enkelvoudige poule, meerdere poules met finale poule (resultaat uit voorronde gaat mee naar finale-poule).
Inschrijving: Hier kunt U Electronisch inschrijven .
(Let op: geen leeftijd maar geboortedatum invullen en werkelijk gewicht !).
Sluitingsdatum: 24 februari 2018 of wanneer het maximum aantal deelnemers van 600 is bereikt.
Kosten: Het inschrijfgeld bedraagt € 9,50 per ingeschreven deelnemer. Te voldoen op bankrekeningnummer: NL78 RABO 0306 5724 86 , t.n.v. Judovereniging Tachi Beilen o.v.v. naam sportschool/ vereniging . Het inschrijfgeld dient binnen te zijn voor 1 maart 2018, betaling op de wedstrijddag is niet mogelijk.
Toegang: De entree voor het publiek is € 3,00. Kinderen tot en met 12 jaar zijn gratis. Voor de deelnemers en coaches is hun deelnemers- /coachkaart tevens toegangskaart.
Coachen: Per school/vereniging wordt , per 10 deelnemers , 1 coachkaarten verstrekt. Borg van de coachkaart bedraagt €5,-, wilt u dit gepast betalen! Het coachen is alleen toegestaan op de correcte manier zonder scheidsrechter, wedstrijd- of jurytafel te intimideren. Tevens zijn coaches verantwoordelijk voor het gedrag van zijn of haar judoka's op en buiten de mat. In de wedstrijdhal worden alleen coaches met goed zichtbare kaart toegelaten.
Weging: Deelnemers worden voor aanvang gewogen (tijd zie deelnemerskaart)
Deelnemerskaarten: De exacte wegings- en aanvangstijden worden d.m.v. deelnemerskaarten ca 3 weken voor aanvang toernooi naar uw contactpersoon gestuurd. Het is niet toegestaan voor het aangegeven tijdsblok in de wedstrijdhal te komen
Aansprakelijkheid: De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventueel geleden schade door ongevallen, diefstal etc.
Informatie: eMail :

Locatie Drentehal , Eursingerweg 1 , 9411 BA Beilen . Telefoon 0593-523612