Inloggen
Laatste update: 16 Feb 2019 8:20
41e Bartjetoernooi
Zaterdag, 14 April 2018

Deelname: Jongens, meisjes dames en heren die in het toernooijaar de leeftijd van 8 jaar bereiken en ouder .
Gewichtsklassen: De judoka's worden in principe ingedeeld a.h.v. de JBN klasse indeling. De organisatie behoudt zich het recht voor gewichtsklassen/ leeftijdsklassen samen te voegen en/of aan te passen indien daartoe aanleiding is. (bv onvoldoende deelname in een bepaalde klasse).
Wedstrijdsysteem: Afhankelijk van het aantal deelnemers per klasse: enkelvoudige poule, meervoudige poules met finalepoule (resultaat uit voorronde gaat mee naar finalepoule).
Voor de leeftijd van 12 jaar en ouder geldt dubbele eliminatie. Poulesysteem bij 5 deelnemers of minder .
Prijzen: Enkelvoudige poulesysteem drie prijzen. Meervoudige poulesysteem 4 prijzen. Alle deelnemers krijgen een herinnering. De 3 best presterende verenigingen/scholen ontvangen een wisselbokaal. (Opgave deelnemers wisselbokaal kunt U halen bij de hoofdjury en voor 9.30h aldaar inleveren .)
Dangraadpunten: Het is mogelijk om dangraadpunten te behalen .
Inschrijving: Hier vindt U het Inschrijfformulier
Sluitingsdatum: 23 Maart 2018 of wanneer het maximum aantal deelnemers van 700 is bereikt.
Kosten: Het inschrijfgeld bedraagt € 9,00 per ingeschreven deelnemer. Het inschrijfgeld moet gelijktijdig met de inschrijving worden voldaan op bankrekeningnummer NL50RABO0366571370 t.n.v. Asahi Assen o.v.v. vereniging/school en aantal deelnemers. Betaling op de wedstrijddag is dus niet mogelijk !
Deelnemerskaarten: Circa 3 weken voor aanvang van het toernooi worden de Deelnemerskaarten naar uw contactpersoon toegestuurd. Hierop staat de ingedeelde poule, wegingstijd en aanvangstijd vermeld. Tevens de gegevens m.b.t ompouling.
Ompoulen: Zie Deelnemerskaart. Op de wedstrijddag zelf zijn de kosten € 5,00.
Coachen: De organisatie bepaalt het aantal coachkaarten naar rato van het aantal deelnemers per tijdsblok. Deze zijn op de wedstrijddag af te halen bij de infostand in de sporthal. Statiegeld € 5,-.
Toegang zaal: Deelnemers alleen gedurende hun tijdsblok op vertoon van hun Deelnemerskaart. Coachers/begeleiders op vertoon van hun Coachkaart (tijdsblokgebonden !)
Hoofdjury: Deze is gerechtigd om alle beslissingen te nemen die zij voor een goed verloop van het toernooi nodig achten.
Aansprakelijkheid: De organisatie is niet aansprakelijk voor enig letsel, vermissing of diefstal van eigendommen.
Tribune: Entree € 2,50. Kinderen tot 12 jaar gratis.

Locatie Sporthal Olympus, Mr. Groen van Prinstererlaan 100, 9402 KG Assen